Den som är intresserad av Månljushealing (distanshealing) den 23/3 kl 22 är välkommen. Det är gratis. Jag har också en extra insatt Fullmånehealing den 21/3 kl 20.00, då fullmånen kommer med sin kraft. Hoppas då att den visar sig. Ni som är intresserad och vill veta mer hur det går till, skicka meddelande och anmäl er. Det behövs för att jag ska veta hur många det är som vill vara med. Har diplom i Månljushealing. ( en emotionell healingmetod). 🙏